Kvalificerade Time To Think handledare och coacher i Sverige

My Schüldt

My Schüldt har sedan 2008 arbetat med att skapa Tänkande Miljöer i Sverige. Hon leder utveckling och utbildning i Tänkande Miljö i Sverige på uppdrag av Time To Think.
Hon
har arbetat med ledarskap, ledningsgrupps- och organisationsutveckling sedan 1988. ...  Läs mer...

Anna Pihl

Anna Pihl är Time To Think coach. 
"Jag har tillbringat nästan hela mitt yrkesliv bland människor som på ett eller annat sätt velat förändra sina liv. Till att börja med i fastighetsbranschen, där man förväntas tänka logiskt när det gäller pengar men till slut ändå fattar ett känslomässigt beslut utifrån  ... Läs mer 

Diana Sendlak-Brundin

Diana Sendlak Brundin är utbildad Time To Think coach och facilitator. Hon har en magister i psykologi samt en examen i organisationsvetenskap. Diana har en lång och gedigen erfarenhet av handledning/coachning samt ledarutveckling i olika typer av organisationer.
Läs mer

Gunnar Wallin

Gunnar Wallin är Time To Think Coach och Facilitator.

"Jag har lång erfarenhet från branscherna IT och medicinteknik och har arbetat med produktutveckling i små och stora företag i internationell miljö. Jag är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, och har kompletterat med utbildningar i psykologi, organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. Läs mer 

Hanna Wetterstrand

Hanna Wetterstrand är Time to Think Facilitator.

Under hela mitt yrkesliv har jag intresserat mig för möten mellan människor. Vad är det för faktorer som bidrar till det inspirerande, lärorika och nytänkande mötet?
När jag stötte på Time to Think kände jag på en gång att här har de lyckats sätta huvudet på spiken..." . Läs mer

Gunilla Strömberg-Pettersson

Gunilla Strömberg Pettersson är Time to Think Coach.

Gunilla är civilekonom och naturvetare, har arbetat med verksamhetsutveckling och hållbarhetsfrågor i logistikbranschen och är sedan år 2007 administrativ chef på konferens- och spahotellet Skepparholmen Nacka. Läs mer

Jeanette Forss

Jeanette Forss är Time to Think Facilitator.

Jeanette arbetar också som regionchef i en större organisation. Hon är utbildad gestaltpraktiker med inriktning på förändringsledning. Med drygt 20 års chefserfarenhet på olika nivåer ... Läs mer 

Karolina Palmberg

Karolina Palmberg är Time to Think Coach.
"Jag har sedan 20 år arbetat med ätstörningar: upptäcka- bemöta-förebygga & behandla och jag driver företaget karolinapalmberg.se och #ätstöringsexperten med fokus på hur anhöriga till drabbade kan prata med sina barn om sin oro, tidiga tecken. ... Läs mer
 

Katarina Eriksson

Katarina Eriksson är Time To Think Facilitator och Coach. Hon hjälper grupper och ledare till ökad effektivitet bl.a. genom bättre arbetsklimat, högre engagemang och kvalité i beslut. Under hennes ledning skapar grupper förutsättningar för högkvalitativt tänkande, klargör mål och roller, ... läs mer

Katja Fagerström

Katja Fagerström är Time to Think facilitator.
"Jag hänförs av att Time to Think går att använda i så många olika sammanhang. Jag har med fantastiska resultat använt det i syfte att bygga team, göra möten bättre och mer effektiva, lösa konflikter och för att fördjupa mina privata relationer. Detta både inom idrottsrörelsen, i mitt arbete som processutvecklare inom HR och i min egen familj. ..." Läs mer.

Per Malmberg

Per Malmberg är Time To Think Facilitator. 
"Att få alla chefer och medarbetare att prestigelöst samarbeta för att utveckla företaget är för mig ett kall. Jag nyttjar frekvent Time to Thinks grunder och metoder för att utveckla teamets förmåga att nyttja dess maximala kollektiva intelligens och lösa komplexa problem. ..." Läs mer

Roy Bartilson

Roy Bartilson är Time To Think Facilitator.
"Jag har 27 års erfarenhet, varav 15 års ledningserfarenhet, i ett av Sveriges största IT-företag. Jag utnyttjar mina tidigare erfarenheter för att skapa förståelse och delaktighet i förändringsarbete. Jag jobbar med hela förändringsprocessen från insikt till förankring och handling. Jag använder mina färdigheter till att bl.a. ..." Läs mer 

Vivianne Thomsson

Foto: Sabina Hanilla Foto: Sabina Hanilla
Vivianne Thomsson är Time To Think Facilitator för Tänkande Miljö.
Bor i Visby och jobbar över hela landet och gärna digitalt. 

Hjälper enskilda och grupper utveckla självledarskap och samarbete. Att hitta och använda sitt mod. Är Ledarskapskonsult och certifierad LHEP, The Human Element handledare .... Läs mer


Tidigare aktiva handledare

Nils Schüldt

Nils Schüldt är Time To Think Facilitator. Han har varit chef för Försvarets Centrum för Ledarskap och har gedigen erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför försvarsmakten. Han har under ett tiotal år samordnat försvarets ledarskapsutbildning och varit ansvarig för UGL-konceptet. Han har lång egen erfarenhet som chef på alla nivåer, bl.a. som chef vid   P 5 i Boden. Läs mer...

Monica Westberg

Monica Westberg är Time To Think Facilitator. Hon har mångårig erfarenhet som coach och handledare av teamutveckling och organisations-utveckling. Hon är diplomerad organisationskonsult, har en Masterexamen från Springfield College, USA, inom ledarskap och organisation och en fil. kand. i beteendevetenskap. Hon har erfarenhet som chef, utbildare och lärare inom högskolan.

Nils B. Ericsson

Nils B. Ericsson är Time To Think Facilitator. Han har mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer och är diplomerad från försvarets utbildning i organisationsutveckling och förändringsledarskap. Han har varit lärare i ledarskap i försvarsmakten, ansvarig för chefsutvecklingen i Skatteverket och har lång erfarenhet som konsult.

Ulla Stolt Gustafsson

Ulla Stolt Gustafsson är Time to Think Coach. 
"Jag har tillbringat nästan trettio år som chef i olika service- och försäljningsområden. 
Att arbeta med människor är till stor del att vara närvarande och tillgänglig för att lyssna, ställa krav och följa upp. Och samtidigt ha styrkan att sätta gränser och lyssna på sig själv." Läs mer