Katarina Eriksson - Facilitator i en Tänkande MiljöKatarina Eriksson hjälper grupper och ledare till ökad effektivitet bl.a. genom bättre arbetsklimat, högre engagemang och kvalité i beslut. Under hennes ledning skapar grupper förutsättningar för högkvalitativt tänkande, klargör mål och roller, utvecklar välfungerande relationer och tar sig genom gruppdynamikens alla faser. Hon är Facilitator i Time To Think, som ger grupper de bästa förutsättningar för bättre beslut samtidigt som man sparar värdefull mötestid.

Hon har arbetat som projektledare och utredare inom verksamhets‑ samt processutveckling i näringslivet, och har erfarenhet av att kartlägga och strukturera krav från verksamhet och omvärld. Hon har en stark analytisk och strategisk förmåga, är helhetstänkande, kvalitetsmedveten och resultatorienterad.

Under hennes ledning har en liten grupp på tolv flickor förvandlats till Sveriges största och mest framgångsrika förening inom sin idrott, med 400 aktiva i välfungerande lag. Steg för steg har Katarina också sett till att organisationens struktur har vuxit i takt med behovet.
Katarina ser varje individ, förstår hur hon kan bidra och skapar förutsättning för utveckling.
 
Språk:
Svenska och engelska obehindrat.
Japanska.
 
Bäst på:
Helhetsgrepp.
Sjätte sinne för individers och gruppers behov.
 
Bakgrund/utbildning
Civilingenjör, Industriell Ekonomi.
Utbildning i interkulturell kommunikation med bl.a. studier och arbete i Tyskland, Kanada, USA och Japan.
Projektledare, inkl. projektarbete i internationell miljö.
Time To Think Facilitator.


Kontakt
e.katarina.eriksson@gmail.com
tel: 070-723 6515