Roy Bartilson - Facilitator i en Tänkande Miljö


Roy Bartilson är Facilitator i en Tänkande Miljö.
Jag har 27 års erfarenhet, varav 15 års ledningserfarenhet, i ett av Sveriges största IT-företag. Jag utnyttjar mina tidigare erfarenheter för att skapa förståelse och delaktighet i förändringsarbete. Jag jobbar med hela förändringsprocessen från insikt till förankring och handling. Jag använder mina färdigheter till att bl.a. facilitera (stödja) ledningsgrupper och projektgrupper i processer som syftar till att tydliggöra syfte, mål och strategier på ett sätt som skapar delaktighet och ägarskap hos alla deltagare. Jag har en MBA-examen från Stockholms Handelshögskola 2000. 

Inriktning
Min inriktning är att arbeta med ledningsgrupper och ledarutveckling utifrån aktuella affärsutmaningar. Jag genomför ledningsgrupputveckling, strategiprocesser, implementering/förändringsstöd för chefer, ledarskapsträning samt individuellt mentorskap för chefer.

Kontakt
roy.bartilson@ledarskaparna.se
+46 705 160 150 
www.ledarskaparna.se