Facilitator

Kvalificerande påbyggnadsutbildning

Vill du bli Facilitator inom Time To Think? När du har gått Grundutbildningen är detta nästa steg.

Facilitatorkursen i Time To Think (2+1 dagar, f.n. online uppdelat på halvdagar) lär dig hur du professionellt presenterar de åtta tillämpningar av en Tänkande Miljö som du utforskade på Grundutbildningen.

De 4 byggstenstillämpningarna: Tänkande Par, Dialog, Runda, Öppen Diskussion.

De 3 kompletta tillämpningarna: Tänkande Möten, Tänkande Råd, Presentationer i en Tänkande Miljö.

En skräddarsydd tillämpning: Facilitering av grupper.

När du har genomgått kursen genomför du praktikuppgifter under handledning.

När du gjort praktikuppgifterna och blivit medlem i Time To Think Kollegium är du behörig som Facilitator i Time To Think och kan erbjuda Time To Think professionellt.

Kollegiet träffas fyra gånger per år för påfyllning, lärande och inspiration och för att återuppleva hur det är att vara i en Tänkande Miljö. Årsavgiften är f.n. £100 för den internationella tillhörigheten plus avgift för möten i Sverige.

Max antal deltagare: 6


Tider:

09.15 – 17.15 (online - halvdagar enligt överenskommelse med deltagarna)Var: Stockholm/on-lineKursledare:

My SchüldtPris:

13.900:- + moms.
I priset ingår fyra timmars handledning under praktiken.Kontakta My Schüldt per mejl my@klarhet.se eller mobil 070-7183003.

 

Kommande kurs


Anmäl dig här eller ring för att anmäla ditt intresse.