Karolina Palmberg - Time to Think Coach 

Jag har sedan 20 år arbetat med ätstörningar: upptäcka- bemöta-förebygga & behandla och jag driver företaget karolinapalmberg.se och #ätstöringsexperten med fokus på hur anhöriga till drabbade kan prata med sina barn om sin oro, tidiga tecken. Vikten av kombinationen mat, fysisk aktivitet, vila/ sömn och återhämtning, kan skapa starka och trygga barn och ungdomar. Jag är en expert på ätbeteende, måltidsordning  och livsstilhälsa.

Karolina Palmberg är utbildad beteendevetare med en Filosofie Magister i Kognitiv Psykologi och har sedan 2001 arbetat med ätstörningsbehandling, vård och konceptutveckling både i Sverige och utomlands.

En professionell coach och arbetar enligt ICF etiska riktlinjer och kärnkompetenser.  Där fokus ligger på att skapa förändringar och helhetshälsa. Verktygen är profesionell coaching, Compassion / Självmedkänsla att vara sin egen schyssta kompis och ACT – Acceptance and Comittment theory. Att vi alltid har ett val och att inte välja är också ett val.

Yogan är en central och viktig del som jag har praktiserat  sedan 2005 och sedan 2014 är jag Diplomerad Kundaliniyoga och meditationslärare.

Karolina är en uppskattad och efterfrågad föreläsare med utgångspunkt i metoden Time to Think enligt Nancy Kline, där den tänkande miljön och de 10 komponenterna samverkar.

Kontakt
http://karolinapalmberg.se/kontakt/