Om Klarhet Ledarskap

Vi hjälper er med:

 

Klarhet Ledarskap är ledande i Sverige inom Time To Think® som skapar delaktighet, engagemang, kreativitet och effektivitet.

 

I 30 år har My Schüldt hjälpt team och ledare att fungera bättre - allt från ledningsgrupp och VD till idrottslag och tränare. Som VD i London Montessori Centre Svenska AB har hon drivit utbildning och arbetat med pedagogisk utveckling. Hon är ledande i Sverige inom Time To Think® som skapar delaktighet, engagemang, kreativitet och effektivitet i organisationer.

Bäst på:

Att med engagemang hjälpa individer att tänka så att de kommer vidare med utveckling av sitt uppdrag och sig själva. Att hjälpa grupper hålla fast vid frågor tills de verkligen är lösta. Att skapa arbetsklimat fullt av engagemang och kreativitet, där alla kommer till sin rätt och bidrar till ett gemensamt syfte.

 

Bakgrund/Utbildning:

Utbildning till organisationskonsult hos Effectiveness Consultants.

Vidareutbildning för Dr Will Schutz, vars forskning är grundläggande för UGL, Sveriges mest kända utbildning i ledarskap och gruppdynamik.

Konsult och utbildare av utbildare i Time To Think®.

Grundutbildning i psykoterapi.

 

IHR, Institutet för Högre Kommunikations- och Reklamutbildning (kursetta).

Master of Arts från Universitetet i Cambridge.

Utbildad handledare i IDI® – beteendestil, SDI® - drivkrafter och konfliktstilar, samt Belbins Team Skills® - roller i ett framgångsrikt team.

 

Före tiden som organisationskonsult arbetade My med marknadsföring och marknadsstrategi.

Tvåspråkig engelska och svenska.

Aktuell med

boken "Medarbetare eller Motarbetare - konsten att vända ett missnöjesklimat".

Som chef för Försvarets Centrum för Ledarskap har Nils varit ansvarig för kvalitén i ledarskapsutbildningen inom försvarsmakten. 

Vid sidan om detta och efter pension vid 55 års ålder har han under ca 20 år arbetat som konsult med lagutveckling och processinriktad ledarutveckling i näringsliv, offentlig förvaltning och fackliga organisationer. 

Han har en officerskarriär bakom sig som chef på olika nivåer, bl.a. som chef P5 i Boden.

 

Bäst på:

Ledarutveckling. 

Coaching baserad på gedigen och framgångsrik egen erfarenhet som chef.

 

Bakgrund/Utbildning:

Officersutbildning, inkl. högsta utbildningssteg.

UGL-handledare sedan 1979. Ansvarig för UGL-konceptet 1985-87 och 1989-1998.

Organisationskonsultutbildning hos E C Sverige AB. 

Vidareutbildning för Will Schutz.

Utbildad handledare i IDI® – beteendestil, SDI® - drivkrafter och konfliktstilar, Belbin Team Skills® - roller i ett framgångsrikt team, Myers Briggs Type Inventory® samt Time To Think® Facilitator.
 

Katarina Eriksson

Katarina Eriksson hjälper grupper och ledare till ökad effektivitet bl.a. genom bättre arbetsklimat, högre engagemang och kvalité i beslut. Under hennes ledning skapar grupper förutsättningar för högkvalitativt tänkande, klargör mål och roller, utvecklar välfungerande relationer och tar sig genom gruppdynamikens alla faser. Hon är Facilitator i Time To Think, som ger grupper de bästa förutsättningar för bättre beslut samtidigt som man sparar värdefull mötestid.
Hon har arbetat som projektledare och utredare inom verksamhets‑ samt processutveckling i näringslivet, och har erfarenhet av att kartlägga och strukturera krav från verksamhet och omvärld. Hon har en stark analytisk och strategisk förmåga, är helhetstänkande, kvalitetsmedveten och resultatorienterad.
Under hennes ledning har en liten grupp på tolv flickor förvandlats till Sveriges största och mest framgångsrika förening inom sin idrott, med 400 aktiva i välfungerande lag. Steg för steg har Katarina också sett till att organisationens struktur har vuxit i takt med behovet.
Katarina ser varje individ, förstår hur hon kan bidra och skapar förutsättning för utveckling.
 
Språk:
Svenska och engelska obehindrat.
Japanska.
 
Bäst på:
Helhetsgrepp.
Sjätte sinne för individers och gruppers behov.
 
Bakgrund/utbildning
Civilingenjör, Industriell Ekonomi.
Utbildning i interkulturell kommunikation med bl.a. studier och arbete i Tyskland, Kanada, USA och Japan.
Projektledare, inkl. projektarbete i internationell miljö.
Time To Think Facilitator och Coach.
 

Samarbetspartner i Storbritannien

Söker ni kompetent handledare för grupputveckling eller coaching i Storbrittannien rekommenderar vi varmt Anne Hathaway. Anne har gedigen erfarenhet både som chef och facitilator och uppskattas alltid för sin höga professionella kompetens, sitt skarpa  intellekt och sin inspirerande medmänsklighet.

Skepparholmen

Konferera på Skepparholmen Nacka så får ni, förutom en underbar miljö, service i toppklass och en blodsockersäker lunch också en 30 minuters introduktion om praktiska verktyg som kan ge en ännu bättre konferens.
Föreläsare: My Schüldt.

My Schüldt

Tel. 070-7183003
my@klarhet.se

Nils Schüldt

Tel. 0709-370100
nils@klarhet.se

Katarina Eriksson

Tel. 070-723 6515
katarina@klarhet.se