Diana Sendlak Brundin - Facilitator och Coach i en Tänkande Miljö

Diana Sendlak Brundin är utbildad coach i Time To Think. Hon har en magister i psykologi samt en examen i organisationsvetenskap. Diana har en lång och gedigen erfarenhet av handledning/coachning samt ledarutveckling i olika typer av organisationer.

Utbildning:
Fil.mag. psykologi, examen i arbets- och organisationsvetenskap.
Yrkesofficersutbildning samt vidareutbildningar.
Olika ledarskapsutbildningar som t.ex. Utvecklande ledarskap (UL), Utveckling Grupp Ledare, (UGL), teambildning, coachning, provokativ coachning, krishantering, debriefing, konflikthantering m.m.

Erfarenhet:
Diana är utbildad personalchef samt yrkesofficer med tjänstgöring i Flygvapnet åren 1982-1998. Diana har haft en projektanställning vid Laholms Kommun som chefs/ ledarutvecklare samt varit tjänsteförättande personalchef i kommunen. I det egna företaget genomför hon olika uppdrag med inriktning mot organisationsförändringar, konflikthanteringar, lagutvecklingar samt coachningsuppdrag. Diana är knuten till Högskolan i Halmstad samt Nova Högskolecentrum i Oskarshamn där hon genomför flera 7,5 poängs uppdragsutbildningar i ledarskap mot olika kundgrupper. På Försvarshögskolan stödjer Diana med utbildningar av UL handledare, UL kurser samt examineringar av UL handledare.
Dianas styrka är lyssnandet och närvaron som gör att individer känner sig sedda och bekräftade. Hon kan också anpassa coachningen efter det behov som uppkommer. Coachningen kompletteras också med vetenskapliga teorier vid behov.

Referenser:
Växjö Kommun Utbildningsförvaltningen
Kristianstad Kommun Omsorgsförvaltningen
ABB Robotics hela organisationen
Kinnarps UL m.m.

Kontakt:
diana@kvalitencia.com
070-328 1901
www.kvalitencia.com