Diana Sendlak Brundin - Facilitator och Coach i en Tänkande Miljö

Diana Sendlak Brundin är utbildad Time to Think coach och facilitator. Hon har en magister i psykologi samt en examen i organisationsvetenskap. Diana har en lång och gedigen erfarenhet av handledning/coachning samt ledarutveckling i olika typer av organisationer.

Utbildning
Fil.mag. psykologi, examen i arbets- och organisationsvetenskap.

Yrkesofficersutbildning samt vidareutbildningar. 


Diana skapar en tänkande miljö i alla utbildnings-/ utvecklingssammanhang. Att skapa en tänkande miljö i en ledningsgrupp skapar en bättre balans kring vad varje individ kan bidra med. Att skapa en tänkande miljö i en studentgrupp som kan vara från hela världen, skapar en större motivation för att studenterna blir lyssnade på och de lär sig att lyssna färdigt innan de själva kommenterar. En tänkande miljö innebär att alla får komma till tals utan att bli avbrutna, människor växer för de får känna sig värdefulla och kompetenta och de blir mindre stressade eftersom den tänkande miljön skapar ett lugn.

Kontakt
diana@kvalitencia.com
070-328 1901
www.kvalitencia.com