Grundutbildning i Time To Think

Kvalitén i allting vi gör beror på hur bra vi tänker innan vi handlar.

Dagens värld är så komplex att vi behöver tillgång till den kollektiva intelligensen för att lyckas. Time To Think ger dig förhållningssätt och arbetssätt som ökar sannolikheten för bra beslut - beslut som också genomförs. Grundutbildningen ger dig en första introduktion till hur man får tillgång till den kollektiva intelligensen i grupper och organisationer. 

 

Syfte och mål

Att utforska hur vardagsarbete och kommunikation i organisationer under t.ex. möten, samtal, diskussioner, konsultationer, presentationer, handledning, konflikthantering och samarbete med kollegor kan förändras på ett genomgripande sätt till klartänkta, energigivande, positiva erfarenheter. 
 

  • Att upptäcka vilket högkvalitativt tänkande som uppstår i en Tänkande miljö.
  • Att börja förstå hur man som ledare och handledare kan skapa en sådan miljö.
  • Att diskutera värdet av dessa förhållningssätt för arbete med kollegor, ledare och team.
  • Att uppleva hur Tänkande Partnerskap kan ge genombrott i tänkandet.
  • Att på djupet utforska en av de tio komponenter som skapar förutsättningar för banbrytande tänkande.

 

Max antal deltagare: 10.

 

Pris: 7.900 SEK plus moms. Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial ingår.
Kraftigt reducerat pris för dig som vill använda kunskaperna ideellt med barn och ungdomar eller som arbetar heltid för att rädda vår planet.

Denna kurs krävs för att gå Time To Thinks Facilitatorprogram. Som Facilitator har man rätt att erbjuda Time To Think professionellt och blir medlem i det svenska Time To Think-kollegiet som träffas fyra gånger / år för ömsesidig inspiration och påfyllning och för att återuppleva hur det är att vara i en Tänkande Miljö. Årsavgiften är f.n. £100 för den internationella tillhörigheten plus avgift för möten i Sverige.

"Kursen ger möjlighet till egen reflektion och konkreta verktyg som på ett enkelt sätt kan tillämpas i arbetet eller
fritiden.
Jag har redan tillämpat den."

Diana Sendlak Brundin, Kvalitencia