Time To Think Grundutbildning

Kvalitén i allting vi gör beror på hur bra vi tänker innan vi handlar.

Dagens värld är så komplex att vi behöver tillgång till den kollektiva intelligensen för att lyckas. En Tänkande miljö ger dig förhållningssätt och arbetssätt som ökar sannolikheten för bra beslut - beslut som också genomförs. Grundutbildningen visar hur du får tillgång till den kollektiva intelligensen och skapar trygghet, glädje, engagemang och utveckling, både på arbetsplatsen och hemma.

 

Syfte och mål

Att utforska hur vardagsarbete och kommunikation under t.ex. möten, samtal, diskussioner, konsultationer, presentationer, handledning, konflikthantering och samarbete kan förändras på ett genomgripande sätt till klartänkta, energigivande, positiva erfarenheter. 
 

  • Att upptäcka vilket högkvalitativt tänkande som uppstår i en Tänkande miljö.
  • Att börja förstå hur man som ledare, handledare och familjemedlem kan skapa en sådan miljö.
  • Att diskutera värdet av dessa förhållningssätt för arbete med kollegor, ledare och team.
  • Att uppleva hur Tänkande Partnerskap kan ge genombrott i tänkandet.
  • Att på djupet utforska en av de tio komponenter som skapar förutsättningar för banbrytande tänkande.
Utbildningen genomförs online i fem pass à 3-3,5 timmar.

 

Max antal deltagare: 10.

 

Pris: 7.900 SEK plus moms. Kursmaterial ingår.
Kraftigt reducerat pris för dig som vill använda kunskaperna ideellt med barn och ungdomar eller som arbetar heltid för att rädda vår planet.

Denna kurs krävs för att gå Time To Thinks Facilitatorprogram. Som Facilitator har man rätt att erbjuda Time To Think professionellt och blir medlem i det svenska Time To Think-kollegiet som träffas sex gånger / år för ömsesidig inspiration och påfyllning och för att återuppleva hur det är att vara i en Tänkande Miljö. Årsavgiften är f.n. £100 för den internationella tillhörigheten plus avgift för möten i Sverige.

Nästa utbildning

Mejla my@klarhet.se eller ring 070-7183003 för att anmäla intresse till nästa utbildning,

"Kursen ger möjlighet till egen reflektion och konkreta verktyg som på ett enkelt sätt kan tillämpas i arbetet eller
fritiden.
Jag har redan tillämpat den."

Diana Sendlak Brundin, Kvalitencia