Uppdragsgivare

 • Arbetsmiljöverket
 • Bankgirocentralen BGC AB
 • CSN
 • Ersta Sjukhus
 • FMV
 • Föreningssparbanken
 • Fortum AB
 • Företagsstäd
 • Försvarsmakten
 • Gävle Energi AB
 • Handels
 • Holmen Paper AB
 • Håbo Kommun
 • Itella AB
 • Lerums församling
 • Logica
 • Lunds Universitet
 • Lärarförbundet
 • Nacka Kommun
 • Rättsmedicinalverket

 

 

 • Samhall
 • SAU
 • Skatteverket
 • SKTF
 • Socialdepartementet
 • Skepparholmen
 • Statens Institutionsstyrelse
 • Svenska Kanotförbundet
 • Säkerhetspolisen
 • Södersjukhuset
 • Södertälje Sjukhus
 • TeliaSonera AB
 • Tieto
 • Twisters Cheer Elite
 • Unionen / SIF
 • Uppsala Kommun
 • Vattenfall AB
 • Verbum AB
 • Verbum Förlag AB

Ett urval av våra uppdragsgivare. Klarhet Ledarskap arbetar på samtliga nivåer i organisationer och ofta på högsta nivå.

Kontakta Klarhet Ledarskap och Nils och My Schüldt.