Coach i Time To Think

Vill du bli Coach inom Time To Think? När du har gått kursen i Tänkande Partnerskap är detta nästa steg.

Kursen i Coaching (2+2 dagar) fördjupar kunskaperna du fick under kursen i Tänkande Partnerskap och ger dig förutsättningar för att använda denna process när du din coachar. Kursen gör dig också bekant med ”Självständighetsspektrum”, som visar vilken plats denna process har inom coachingsfären.   

När du har genomgått kursen genomför du praktikuppgifter, under handledning.

När du klarat praktikuppgifterna och blivit medlem i Time To Think Kollegium är du behörig som Time To Think Coach.

Kollegiet träffas fyra gånger per år för påfyllning, lärande och inspiration och för att återuppleva hur det är att vara i en Tänkande Miljö. Årsavgiften är f.n. £100 för den internationella tillhörigheten plus avgift för möten i Sverige.

Max antal deltagare: 4

Denna utbildning krävs för att gå kursen Lärare i Tänkande Partnerskap och Time To Think Konsult.

Tider:

09.30 – 17.00


Var: Stockholm


Kursledare:

My SchüldtPris:

13.900:-Kontakta My Schüldt per mejl my@klarhet.se eller mobil 070-7183003.

Nästa kurs
November 2020.
En plats kvar.
Anmäl dig här eller ring för att anmäla ditt intresse.