Ulla Stolt Gustafsson - Coach i en Tänkande Miljö
Ulla Stolt Gustafsson är utbildad coach i Time to Think.

Jag har tillbringat nästan trettio år som chef i olika service- och försäljningsområden. Den första delen av dessa trettio år införde jag telemarketing, och arbetade som Telemarketing team manager inom Conoco/Jet. Den andra delen arbetade jag som chef inom GE Capital Bank med omorganisationer och processkartläggningar för områdena service och produktion. Under de senaste tolv åren har jag arbetat som chef och projektledare med service, trygghet och säkerhet inom Vattenfallkoncernen.

Att arbeta med människor är till stor del att vara närvarande och tillgänglig för att lyssna, ställa krav och följa upp. Och samtidigt ha styrkan att sätta gränser och lyssna på sig själv.

Inom Time To Think har jag funnit möjlighet att hitta de bästa sätten, för att stödja både människor runt omkring mig och mig själv.

Du är mer än välkommen att kontakta mig när helst du behöver egen tid för coachning.

Kontakt
slingan60@hotmail.com
mobil: 0760-181139