Per Malmberg - Facilitator i en Tänkande MiljöPer Malmberg är Time To Think Facilitator. 
"Att få alla chefer och medarbetare att prestigelöst samarbeta för att utveckla företaget är för mig ett kall. Jag nyttjar frekvent Time to Thinks grunder och metoder för att utveckla teamets förmåga att nyttja dess maximala kollektiva intelligens och lösa komplexa problem. Min yrkesmässiga mission är att aktivt bidra till människors välmående i lönsamma företag.
 
Inriktning
Jag jobbar idag främst med utveckling av ledningsgrupper, team och skräddarsydda, företagsinterna ledarutvecklingsprogram. 

Kontakt
per.malmberg@ledarskaparna.se
+46 708 271 613 
www.ledarskaparna.se