Gunnar Wallin - Coach i en Tänkande Miljö
Jag har lång erfarenhet från branscherna IT och medicinteknik och har arbetat med produktutveckling i små och stora företag i internationell miljö. Jag är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, och har kompletterat med utbildningar i psykologi, organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. 

Inriktning
Mitt mål är att bidra till att människor hittar sina personliga och professionella drivkrafter i sin arbetsroll samt kan bilda effektiva och framgångsrika team. Alla team kan bli framgångsrika om dolda frågor tillåts komma upp till ytan och personliga olikheter värderas och accepteras. Jag arbetar främst med individuell coaching, chefsutveckling i ledarutvecklingsprogram, processledning och teamutveckling. 

Kontakt
gunnar.wallin@lyhra.se
+46 735 313 573 
www.lyhra.se