Gunnar Wallin - Coach i en Tänkande Miljö
Jag har lång erfarenhet från branscherna IT och medicinteknik och har arbetat med produktutveckling i små och stora företag i internationell miljö. Jag är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, och har kompletterat med utbildningar i psykologi, organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. 

Inriktning
Mitt mål är att bidra till att människor hittar sina personliga och professionella drivkrafter i sin arbetsroll samt kan bilda effektiva och framgångsrika team. Alla team kan bli framgångsrika om dolda frågor tillåts komma upp till ytan och personliga olikheter värderas och accepteras. I Ledarskaparna arbetar jag främst med individuell coaching,chefsutveckling i ledarutvecklingsprogram och teamutveckling. 

Kontakt
gunnar.wallin@gaialeadership.com
+46 735 313 573 
www.gaialeadership.se