Roy Bartilson - Facilitator i en Tänkande Miljö

Jeanette Forss är Time to Think Facilitator.
Jeanette arbetar också som regionchef i en större organisation. Hon är utbildad gestaltpraktiker med inriktning på förändringsledning.

Med drygt 20 års chefserfarenhet på olika nivåer har hon stor kunskap och erfarenhet av att skapa väl fungerande team med medarbetaren i fokus.

Jeanettes utgångspunkt är att möta människor där dom är för att skapa ständig utveckling av verksamheter. Jeanette har en filkand inom kulturgeografi. Är diplomerad gestaltpraktiker och diplomerad Time to think facilitator.

Kontakt
jeanette.forss@unionen.se
08-504 162 20