Utveckling hos Klarhet Ledarskap

Chefslinjen, tel 08-10 88 88

CHEFSLINJEN - kvalificerad telefonrådgivning i ledarskapsfrågor.

Som chef är man ofta ensam med svåra frågor. Ibland behöver man nya infallsvinklar, ibland vill man helt enkelt stämma av att man tänkt rätt. Behöver du någon att bolla med? Läs mer om Chefslinjen.

Aktiv ChefStart®

NY CHEFSBEFATTNING? När organisationen byter chef inträder en kritisk period, då verksamheten tappar effekt under ca 6-8 månader. Vill du nå resultat snabbare? Aktiv chefStart är en metod att snabbare utveckla ett effektivt och förtroendefullt samarbete. Två dagar efter ditt tillträde… Läs mer om Aktiv ChefStart.


Coaching - i en Tänkande Miljö

FRAMGÅNGSRIK COACHING. Vårt jobb är att ge dig förutsättningar för att tänka så det sprakar och själv skapa lösningarna, utan att vi styr dig med frågor. När du följer dina egna tankar blir lösningen en starkt förankrad helhet. Då ökar chansen dramatiskt att lösningen är användbar för dig. Vill du ha vår kunskap eller nya infallsvinklar står vi självklart till förfogande. Läs mer om coaching och om  Time To Think.

Chefsutveckling i nätverksgrupp

”Det är ensamt att vara chef. Låt oss vara ensamma tillsammans.” 

I EN GRUPP CHEFER som är på liknande nivå som du, men i helt andra organisationer, kan du som chef få stöd och tips. Samtidigt ökar din förståelse för hur andra organisationer … Läs mer om chefsutveckling i näverksgrupp.

Högpresterande ledningsgrupp

ATT TYDLIGGÖRA ledningsgruppens syfte, vilka frågor som ska behandlas där och vilka spelregler som gäller är ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp. Nästa steg…  Läs mer om högpresterande ledningsgrupper.

Högpresterande arbetslag

FÖRÄNDRINGAR INNEBÄR ofta nya utmaningar i form av nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater, nya tekniker mm. Med ökade krav på bättre resultat blir det allt viktigare att team och arbetslag… Läs mer om högpresterande arbetslag.

Chefsutvecklingsprogram

CHEFS- OCH LEDARUTVECKLINGSPROGRAM grundas på Försvarsmaktens koncept för ledarutveckling, vilket bl.a. innebär att de bygger på upplevelsebaserad inlärning. Programmen skräddarsys tillsammans med uppdragsgivare och ger … Läs mer.

Har du frågor om utveckling?
Kontakta oss gärna.

Ta del av vårt kursutbud här.