För privatpersoner

Lyssnande Par - lyckligare parrelation

Lär dig lyssna till din partner. Lyckliga och långvariga relationer bygger till stor del på öppen och aktiv kommunikation. Hur ger man relationen näring? Hur fortsätter man att glädjas åt varandra? Kursen ”Lyssnande Par” ger er enkla, praktiska verktyg för att bättre förstå varandra i vardagslivet. Läs mer...


För grupp och organisation

Ibland fastnar organisationer i gamla mönster. Man vet att det ena eller det andra inte är någon idé, för man har ju redan prövat så många gånger. Ett sätt att komma vidare är utbildning som ger nya insikter. 

IDI - Interpersonal Dynamics Inventory

Verktyget IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning av hur en persons beteende upplevs av omvärlden. Läs mer...

SDI - Strength Deployment Inventory

"Motivation is the driving force by which humans achieve their goals."

SDI underlättar för grupper att förstå, acceptera och dra nytta av olikheter i motivation. Läs mer...

Interplace - Belbin

Interplace bygger på Meredith Belbins mångåriga forskning om framgångsrika team. En kartläggning av en grupp tydliggör om gruppen är ensidigt eller allsidigt sammansatt, vilket gör det möjligt... Läs mer...

Myers Briggs - MBTI

Myers Briggs - MBTI. Med hjälp av Myers-Briggs Type Indicator kan du kartlägga delar av din personlighet. Människan är ju en mycket komplex varelse, och man kan inte kartlägga hela individen med ett instrument, men man kan få en del av svaren. Läs mer...

Kommande kurser

Lyssnade Par - lyckligare parrelation

Anmäl ditt intresse för nästa kurs här.