Chefsutvecklingsprogram

Chefs- och ledarutvecklingsprogram grundas på Försvarsmaktens koncept för ledarutveckling, vilket bl.a. innebär att de bygger på upplevelsebaserad inlärning. Programmen skräddarsys tillsammans med uppdragsgivare och utformas så att de ger varaktiga förbättringar för det stora flertalet deltagare. 

 

Det medför att deltagarna också får ledarskapet: ”En chefsbefattning kan du bli tilldelad men ledarskapet kan ingen ”ge” dig. Ledarskap måste du förvärva genom ditt sätt att agera i olika sammanhang, genom det engagemang du visar samt den acceptans du får”.

 

Viktiga inslag i ett program är bl.a:

  • Att få en realistisk självbild, med klar uppfattning om egna styrkor och svagheter
  • Kunskap och förståelse för individers och gruppers utveckling
  • Att utveckla ett öppet klimat inom företaget med tydliga informationskanaler
  • Att tydliggöra vision, mål, roller, ansvar och befogenheter inom organisationen.