Coaching - i en Tänkande Miljö

COACHING. Det speciella med Coaching i en Tänkande Miljö är att du får utrymme att självständigt skapa lösningarna, utan att på något sätt bli styrd av frågor. 

Vi ger dig så högkvalitativ uppmärksamhet och skapar en miljö som är så trygg att du hittar nya kopplingar och genererar nya vägar. 

Det leder till helgjutna lösningar som baserar sig på allt du tänker och känner - inklusive sådant du i början på coachingen kanske inte ens visste att du tänkte.

Coaching på detta sätt ökar chansen att du använder lösningarna.

Vi ger dig alltid vårt bästa kunnande och tillför det du vill av ny kunskap eller nya infallsvinklar, men först efter det att du själv tänkt klart. 
 

Sagt om coaching i en Tänkande Miljö

Det ger mig lugn och trygghet i mig själv och en enorm energi.

Det ger möjlighet att tänka fritt. Det leder till framåtskridande.

Jag har mognat som människa och chef och vågar ta tillvara min erfarenhet och se mina starka sidor och min utvecklingspotential.

 

Ulla Stolt Gustafsson, Vattenfall

Du lyssnar med hela kroppen.

Coachee