Aktiv chefsstart®

NY CHEFSBEFATTNING? När organisationen byter chef inträder en kritisk period, då verksamheten tappar effekt under ca 6-8 månader. Vill du nå resultat snabbare? Aktiv chefsstart® är en metod att snabbare utveckla ett effektivt och förtroendefullt samarbete mot tydliga, gemensamma mål. 

 

Två dagar efter ditt tillträde kan du och din nya ledningsgrupp ha en gemensam handlingsplan för det närmaste halvåret. Du har lärt känna dina närmaste medarbetare och har med ledningsgruppen klargjort spelregler för samarbetet.

 

För att du ska få en bild av vad du tar över intervjuas dina närmast underställda samt ev. andra nyckelpersoner. Materialet återförs till dig i sammanställd form och används som ett underlag för en två dagars workshop där ni skapar grunden för bra samarbete och en gemensam handlingsplan.

 

Metoden har använts i försvarsmakten i mer än 25 år och Klarhet Ledarskap har gedigen erfarenhet av att leda den. 

Vilken nytta har chefer av Aktiv ChefStart?

"Klarhet har hjälpt mig och mina ledningsgrupper att hitta rätt i samband med övertagandet av tre olika förband och enheter inom Försvarsmakten de senaste tio åren.

 

My har en enastående förmåga att på kort tid ge en objektiv lägesbild av aktuellt läge och hur den uppfattas av omgivningen. Konkreta åtgärdsförslag följer och gör att man snabbt kommer igång åt rätt håll."

 

Odd Werin, konteramiral och Försvarsmaktens planeringschef

 

 

”Som ny chef var det viktigt att snabbt få fram liken ur garderoberna. Vi hade inte tid att invänta dem. Genom att låta konsulten intervjua avgående ledning, styrelse och dotterbolagschefer kunde jag få en samlad bild av de problem som jag och företaget stod inför och fokusera på att lösa just dem. Någon har sagt att vinsten ligger mellan sex och tolv månader. På det personliga planet är det större än så!”

 

Gunnar Göranzon, som använde Aktiv ChefsStart® när han tillträdde som koncernchef för Verbum AB.