Chefslinjen 08-10 88 88

Kvalificerad, konfidentiell rådgivning per telefon.

 

Som chef är man ofta ensam med svåra frågor. Ibland behöver man nya infallsvinklar, ibland vill man stämma av att man tänkt rätt, ibland behöver man kanske tänka högt kring en fråga för att komma fram till hur man ska lösa den. Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till oss.. 
 

På Chefslinjen, telefon 08-108888 eller 070-7183003, kan du prata med någon som har minst 30 års erfarenhet av de frågor chefer möter. Du betalar antingen en fast taxa per tidsenhet eller det du tycker samtalet var värt.

Vi som svarar på Chefslinjen är:

My Schüldt

My Schüldt har arbetat med ledarskap, ledningsgrupps- och organisationsutveckling sedan 1988, bl.a. inom den högre statsförvaltningen. Hon är erfaren handledare och coach till chefer, diplomerad coach Time To Think® och diplomerad organisationskonsult. Läs mer

Nils Schüldt

Nils Schüldt har varit chef för Försvarets Centrum för Ledarskap och har gedigen erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför försvarsmakten. Han har under ett tiotal år samordnat försvarets ledarskapsutbildning och varit ansvarig för UGL-konceptet. Han har lång egen erfarenhet som chef på alla nivåer, bl.a. som chef vid P 5 i Boden. Läs mer

Organisationer kan teckna avtal till fast pris att samtliga eller vissa chefer har rätt att använda tjänsten under ett år eller annan överenskommen period. Kontakta oss för offert.