SDI

SDI - Strength Deployment Inventory

"Motivation is the driving force by which humans achieve their goals."

SDI underlättar för grupper att förstå, acceptera och dra nytta av olikheter i motivation. Man kan arbeta med SDI som en kick-off eller kort aktivitet för en arbetsgrupp, under ca en halv dag. SDI innehåller också fördjupningsmaterial om styrkor och överdrivna styrkor, vilket kan öka individernas självinsikt och ge ett underlag för gruppens vidareutveckling. SDI ger ökad förståelse för:

  •  Olikheter i vad som motiverar medlemmar i gruppen, vilket kan öka acceptansen för gruppmedlemmars olikhet. Detta kan bl.a. leda till svar på frågorna ”varför gör jag som jag gör?” och ”varför gör inte alla som jag?”)
  • Gruppens styrkor och eventuella ”blinda fält”
  • Vad som skapar konflikter för olika gruppmedlemmar
  • Olika sätt att bete sig i konfliktsituationer och hur man kan lyckas förstå varandra och lösa konflikter
  • Gruppmedlemmars styrkor 
  • Varför belöningar behöver anpassas till individen 

 

SDI kan ge ett värdefullt bidrag till individernas självinsikt och självacceptans.

 

Tidsåtgång för minsta insats 1/2 - 1 dag..