IDI

IDI - Interpersonal Dynamics Inventory

Precis som SDI underlättar IDI för grupper att förstå, acceptera och dra nytta av olikheter. Man kan arbeta med det som en kick-off eller kort aktivitet för en arbetsgrupp, under ca en halv dag, eller som en del i en längre lagutveckling.

 

Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Verktyget IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning av hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel, tydlig och lätt att förstå. Sättet som den presenteras, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra.

Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende: 

 •  Blir du effektivare i din arbetsroll
  Kommer du att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.
 •  Blir du bättre på att samarbeta med andra
  Du kommer att lära dig när din beteendestil är effektiv och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.
 • Blir din omgivning effektivare
  Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du skall använda styrkorna hos andra på ett mer konstruktivt sätt.
 • Samarbetar och producerar gruppen effektivare
  Om seminariet genomförs med en grupp som dagligen arbetar tillsammans, kommer gruppens tolerans för olikheter att öka, medlemmarnas styrkor utnyttjas bättre, missförstånd mellan medlemmar minska mm.

Tidsåtgång för minsta insats 3 – 5 timmar.