Lyssnande Par - lyckligare parrelation

Lär dig lyssna till din partner. Lyckliga och långvariga relationer bygger till stor del på öppen och aktiv kommunikation. Hur ger man relationen näring? Hur fortsätter man att glädjas åt varandra? Kursen ”Lyssnande Par” ger er enkla, praktiska verktyg för att bättre förstå varandra i vardagslivet.

Mål för kursen:
- kunna kommunicera i konfliktsituationer
- kunna ge varandra bekräftelse och uppskattning i vardagen
- kunna ge varandra möjlighet att utvecklas som människor.

 

Ett program som innehåller det bästa från 30 års erfarenhet av att arbeta med grupputveckling, ledarutveckling och konflikthantering. Kursledaren My Schüldt är lyckligt gift sedan 20 år och har med sig sina erfarenheter av vad som fungerar.

Tid 1 dag + en halv dag.  

Mellan kurstillfällena använder deltagarna verktygen i sin vardag. Uppskattad tidsåtgång: 12-15 minuter/dag.

Kursen är upplevelsebaserad och ger möjlighet att grundligt lära sig verktygen.

Max antal deltagare: 10

Pris: 1.495 SEK per par, inkl moms. Lunch och kaffe ingår.

 

"Och så levde de lyckliga i alla sina dagar."
Kanske inte alla, men många.

 

Kommande kurs
 

Anmäl dig här.