Högpresterande ledningsgrupp

Från grupp till högpresterande team. Teambuilding/lagutveckling för ledningsgrupper och arbetslag

Att tydliggöra ledningsgruppens syfte, vilka frågor som ska behandlas där och vilka spelregler som gäller är ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp. Nästa steg är att arbeta vidare med kommunikationen och rollerna i gruppen till dess att allas bidrag kommer till sin fulla rätt. När såväl formella som informella roller är helt klara för alla kommer gruppen att kunna lösa

komplexa frågor

kort tid

med

hög delaktighet

och

hög kvalitet i besluten.

Hur jobbar vi?

Ibland förbereder vi arbetet med gruppen genom att intervjua medlemmarna, för att ta reda på vilka de viktigaste frågorna är i just denna grupp. 

 

Lagutveckling handlar i allmänhet om fyra dimensioner:

  •  syfte
  •  roller
  •  regler (förhållningssätt, mötesstrukturer etc)
  • relationer.

 

Baserat på principerna i Time To Think® får gruppen förutsättningar för kreativt och engagerat tänkande för organisationens bästa.

 

Vi arbetar upplevelsebaserat med att öka tryggheten, klara ut ev. störningar i relationerna, tydliggöra målet för gruppen och klargöra roller och spelregler. Vi skräddarsyr alltid så att tyngdpunkten ligger på de frågor just din grupp behöver klara ut. Vår uppgift är att ge er en struktur, uppgifter och handledning så att ni klarar ut det som behöver klaras ut. Själva jobbet gör ni själva.

Verktyg

I arbetet använder vi vid behov olika verktyg. Några exempel:

  • Time To Think® – för att förbättra lyssnande, delaktighet, kreativitet och effektivitet.
  • IDI®, SDI®, MBTI® eller Belbin Team Skills® för att klargöra olikheter och underlätta för gruppen att använda dem på ett konstruktivt sätt.
  • HPS – HögPresterande System – för att klargöra gruppens syfte, värderingar och inriktning.
  • Rollklargöring – för att tydliggöra ansvarsområden.