Högpresterande arbetslag

Från grupp till högpresterande team. Teambuilding/lagutveckling för ledningsgrupper och arbetslag

Förändringar innebär ofta nya utmaningar i form av nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater, nya tekniker mm. Med ökade krav på bättre resultat blir det allt viktigare att team och arbetslag presterar på topp. I många arbetsgrupper ”läcker” medarbetarna energi på frågor som inte bidrar till att lösa uppgifterna. Teamutveckling hjälper grupper att lösa sådana frågor så att energin kan riktas mot huvuduppgiften.

Hur jobbar vi?

Ibland förbereder vi arbetet med gruppen genom att intervjua medlemmarna, för att ta reda på vilka de viktigaste frågorna är i just denna grupp. 

 

Lagutveckling handlar i allmänhet om fyra dimensioner:

  •  mål
  •  roller
  • regler (förhållningssätt, mötesstrukturer etc)
  • relationer

Vi arbetar upplevelsebaserat med att öka tryggheten, klara ut ev. störningar i relationerna, tydliggöra målet för gruppen och klargöra roller och spelregler. Vi skräddarsyr alltid så att tyngdpunkten ligger på de frågor just din grupp behöver klara ut. Vår uppgift är att ge er en struktur, uppgifter och handledning så att ni klarar ut det som behöver klaras ut. Själva jobbet gör ni själva.

Verktyg

I arbetet använder vi vid behov olika verktyg. Några exempel:

  • Time To Think® – för att förbättra lyssnande, delaktighet, kreativitet och effektivitet.
  • ID®, SDI®, MBTI® eller Belbin Team Skills® för att klargöra olikheter och underlätta för gruppen att använda dem på ett konstruktivt sätt.
  • HPS – HögPresterande System – för att klargöra gruppens syfte, värderingar och inriktning.
  • Rollklargöring – för att tydliggöra ansvarsområden.