Chefsutveckling i nätverksgrupp

”Det är ensamt att vara chef. Låt oss vara ensamma tillsammans.” 

 

I EN GRUPP CHEFER som är på liknande nivå som du, men i helt andra organisationer, kan du som chef få stöd och tips. Samtidigt ökar din förståelse för hur andra organisationer löser frågor. Grupperna består alltid av både män och kvinnor och strävan är att blanda olika sorters organisationer, personligheter och ålder. Arbetet bygger på att var och en tar med sina aktuella frågor och får dem belysta av de andra i gruppen och av handledaren. Gruppen träffas en eftermiddag 3-4 ggr / termin.

 

En handledare från Klarhet Ledarskap hjälper gruppen att hålla fokus och bidrar med sitt kunnande i de olika frågor som gruppmedlemmarna lyfter upp. Hör av dig till oss med intresseanmälan så försöker vi hitta en grupp som passar dig! 

 

Fler av dessa nätverksgrupper har hållit ihop i många år och i takt med ökande tillit haft allt större utbyte av varandra.

Ring oss på telefon 070-718 30 03 eller mejla med nedanstående formulär.