Tänkande Partnerskap

Ger dig ett exceptionellt bra verktyg som coach, chef, handledare, partner eller förälder. Tänkande Partnerskap syftar till att skapa de optimala förutsättningarna för att två människor ska hjälpa varandra att utveckla sitt bästa tänkande.

Med hjälp av Tänkande Partnerskap kan man ofta hitta lösningar på problem som hittills verkat olösliga. Eftersom den som äger frågan har hittat lösningen efter eget huvud är det vanligt att lösningen också används i praktiken.

  

Ett program på 2 + 1 dag som leds av My Schüldt.

Tänkande Partnerskap är en process som öppnar och frigör hjärnans kapacitet så att vi tänker självständigt, klart, fritt och stringent. Grunden för verklig förändring för individer och grupper finns i denna process.

Kursen är upplevelsebaserad och ger möjlighet att grundligt lära sig verktygen.
 

Mål och syfte

  • Att lära sig hur man på ett effektivt sätt erbjuder och använder sig av Tänkarstunder.
  • Att utforska samtliga tio komponenter i en Tänkande Miljö och hur de används för att främja tänkandet hos enskilda individer.
  • Att utveckla förmåga att konstruera Laserfrågor.
  • Att tänka kring och hitta lösningar på frågor som är viktiga för deltagaren.

Max antal deltagare: 4
 

Pris: 8.900 SEK plus moms. 
Kraftigt reducerat pris för dig som vill använda kunskaperna ideellt med barn och ungdom eller som arbetar heltid för att rädda vår planet.

 

Denna kurs krävs för att gå Time To Thinks Coachingprogram. Som coach har man rätt att erbjuda Time To Think professionellt och blir medlem i det svenska Time To Think-kollegiet som träffas för ömsesidig inspiration och påfyllning fyra ggr per år. Årsavgiften är f.n. £100 för den internationella tillhörigheten plus avgift för möten i Sverige.

 

"Vi tänker och samtalar på ett lugnare sätt med varandra, inte endast i tänkarstunden utan också övrig tid. Efter nästan 30 år tillsammans är det annars lätt att falla varandra i talet och ta varandras tankar för givet."