Nancy Kline

Nancy Kline är en eldsjäl, som sedan mer än fyrtio år brinner för att skapa förutsättningar för att var och en ska tänka självständigt, klart, kreativt och stringent. Genom praktiska erfarenheter av vad som faktiskt fungerar har hon utvecklat de förhållningssätt och verktyg som finns inom ramen för Time To Think.

Hon är uppvuxen i New Mexico och lever sedan många år tillbaka i England.

Hon har varit verksam som konsult i många år. Idag ägnar hon sig främst åt att utbilda, skriva böcker och föreläsa. Så länge hon andas och kan tänka kommer hon att fortsätta driva utvecklingen framåt.

Några ljud- och videoklipp ur intervjuer och föreläsningar med Nancy Kline finns här.

"Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."

- Albert Einstein