10 komponenter i en Tänkande Miljö

De tio beteenden som ger upphov till det finaste tänkandet kallas de Tio Komponenterna i en Tänkandemiljö. De är:
Uppmärksamhet, Likvärdighet, Lugn, Uppskattning, Känslor, Olikhet, Information, Uppmuntran, Laserfrågor och Plats.
Varje komponent är kraftfull i sig själv. När alla tio verkar tillsammans som ett system transformeras förutsättningarna för tänkande.

Uppmärksamhet

När någon i vår närhet tänker, så beror mycket av kvalitén i det vi hör på hur vi påverkar dem.
Kvalitén i vår uppmärksamhet är avgörande för kvalitén i andras tänkande. Uppmärksamhet som drivs av djup respekt och genuint intresse är nyckeln till en Tänkande Miljö. När vi får den uppmärksamheten och vet att vi inte kommer att bli avbrutna kan vi generera nya lösningar. Sådan makt har uppmärksamhet. Den genererar tänkande. Den är en skapelseakt.

Uppmärksamhet: att lyssna med påtaglig respekt och att inte avbryta.

Likvärdighet

Trots hierarkier
kan människor vara likvärdiga tänkare.


När alla behandlas som likvärdiga tänkare och alla vet att var och en får sin tur att bidra - då kan man slappna av och ge genuin uppmärksamhet och själv generera nya tankar och idéer.
Likvärdighet hindrar de pratsamma från att ta all tiden. De tystlåtna bidrar med sitt tänkande. Resultatet är hög kvaliet på tankar och beslut.

Likvärdighet: att behandla varandra som likvärdiga tänkare;
att var och en får sin tur och alla får lika mycket uppmärksamhet;
att hålla överenskommelser och gränser.

Lugn

Lugn skapar. Brådska är destruktivt.

Lugn, ett inre tillstånd fritt från brådska eller stress, skapar de bästa förutsättningarna för tänkande.
Men i organisationer försvinner lugnet och det blir inte bättre av att vi ständigt jagas av meddelanden från sociala medier.
Om vi vill att folk ska tänka väl trots omöjliga deadlines och med ”snabbare, bättre, billigare, mer” ringande i öronen, så måste vi träna på lugn.

Det kräver den disciplin som finns inbyggd i en Tänkande Miljö och det kräver att man föredrar kvalitet framför en adrenalinkick.

Lugn: att erbjuda frihet från inre brådska eller stress.

Uppskattning

Vi tänker bäst när vi känner oss uppskattade.

Det finns en uppfattning i vårt samhälle att den som är positiv är naiv, medan den som är kritisk är begåvad. Därför fokuserar vi främst, och ibland uteslutande, på det som inte fungerar. Konsekvensen är ofta att vårt tänkande blir ytligt.
Ett balanserat förhållande mellan uppskattning och utmaning gör att individer och grupper kan tänka sitt bästa tänkande.

Uppskattning: att förhållandet mellan uppskattning och kritik är 5:1.

Känslor

Känslor som inte uttrycks kan göra det svårt eller omöjligt att tänka.

När vi blir upprörda stannar tänkandet upp. Men om vi ger känslorna tillräckligt uttryck, börjar vi tänka igen. Tyvärr har samhället fått detta om bakfoten. Det är som om vi tror att när känslorna börjar, upphör tänkandet.
Om vi istället, när människor visar tecken på känslor, slappnar av och välkomnar dem, kommer de snart att tänka klart igen.

Känslor: att ge tillräckligt utlopp för känslor så att man kan fortsätta tänka.

Olikhet

Ju större olikhet i gruppen, och ju mer man välkomnar olika synvinklar, desto större chans till skärpt och banbrytande tänkande.
Verkligheten är mångfasetterad. För att tänka bra behöver vi därför ett så mångskiftande sammanhang som möjligt.
Vi måste vara omgivna av människor från olika identitetsgrupper, och vi måste veta att man inte blir straffad för att man tänker annorlunda än resten av gruppen.
Perspektivworkshopen ställer en rad frågor som visar fram och stärker värdet av de olika perspektiven i en grupp.

Olikhet: att välkomna olika gruppidentiteter och olika perspektiv

Plats

När den fysiska miljön bekräftar att vi är viktiga tänker vi klarare och djärvare.

När kroppen vårdas och respekteras, förbättras vårt tänkande
Vi har genomgående funnit att Tänkandemiljöer är platser som säger till folk, "Ni spelar roll." Folk tänker bättre när de märker att platsen avspeglar att människorna och evenemanget är viktiga.
Plats är en tyst form av uppskattning.

Plats: att skapa en fysisk miljö som säger till människor, "Ni spelar roll".
 

Information

Att undanhålla eller förneka information är intellektuell vandalism.
Att fronta det du har förnekat leder till bättre tänkande.

Vi baserar hela tiden våra beslut på information, vare sig den är korrekt eller inte. När informationen är felaktig blir kvaliteten på våra beslut lidande. Om vårt mål är högkvalitativt och självständigt tänkande är det därför av avgörande betydelse att utgå ifrån korrekt information.
Information är också relevant när det gäller det skadliga fenomenet förnekelse, antagandet att det som händer inte händer. Att lära sig att formulera frågor som löser upp förnekelse är en kraftfull del av kompetens inom Tänkandemiljö.

Information: att tillhandahålla fakta; att lösa upp förnekelse.

Uppmuntran

Att man är "bättre än" innebär inte nödvändigtvis att man är bra.

Konkurrens mellan människor garanterar bara en sak: om du vinner, har du gjort ett bättre jobb än den andra personen. Men det betyder inte att du har gjort något bra. Konkurrens medför ingen garanterat hög kvalité, bara att man har lyckats jämfört med någon annan.
Konkurrens mellan tänkare är särskilt farligt. Det medför att man fokuserar uppmärksamheten på varandra, som rivaler, istället för på den enorma potential som finns när var och en tänker djärvt och självständigt.
En Tänkandemiljö förhindrar intern konkurrens och erbjuder istället ett helhjärtat och tryggt sökande efter goda idéer.

Uppmuntran: att ge mod att gå bortom det redan tänkta, till framkanten av idéer, genom att lämna intern konkurrens bakom sig.

Laserfrågor®

En fontän av goda idéer ligger precis under ett osant, begränsande antagande.
En Laserfråga undanröjer begränsningen och frigör nytt tänkande. 


Allt människan gör drivs av antaganden. Vi måste bli medvetna om dem, och genom Laserfrågor ersätta osanna antaganden som begränsar oss med sanna, befriande antaganden. Att ställa Laserfrågor är själva kärnan i att generera självständigt tänkande. Dessa frågor har beskrivits som "ett verktyg med otrolig kraft och precision".
Förmågan att formulera och ställa Laserfrågor utvecklas under kursen i Tänkande Partnerskap och är kärnan i Coaching inom ramen för Time To Think.

Laserfrågor: tar bort antaganden som begränsar vår förmåga att tänka självständigt, klart och kreativt.