Tänkandemiljö

Långt bättre lösningar på väsentligt kortare tid

I NÄRMARE FYRTIO ÅR har den internationellt kända föreläsaren Nancy Kline utforskat hur man skapar de bästa förutsättningarna för att människor ska tänka bortom sina begränsningar, mer kreativt och djärvt, och skapa lösningar som de alldeles nyss inte visste fanns. Resultatet kallas för en Tänkande miljö® och passar både individer och grupper.

Hög delaktighet, starkt engagemang, sprudlande kreativitet och avgörande effektivitet uppnår man med hjälp av en Tänkande miljö®.  

Time To Think väcker ett växande intresse bland ledare och coacher i England, USA, Sydafrika, Australien, Irland, Brasilien, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Danmark och Sverige.

Med hjälp av en Tänkande Miljö ändrade en grupp svenska ledarskapskonsulter i grunden sitt sätt att tänka kring arbetet.

Det tog 22 minuter.


"Efter 20 år som konsult har jag prövat de flesta verktygen. Genom Time To Think har jag nu äntligen hittat ett verktyg som svarar på den moderna tidens behov, som ger mig nya möjligheter och som jag direkt tar in i min verksamhet."

- Per Malmberg, styrelseordförande i Ledarskaparna

Enkla saker har enormt stor inverkan på hur väl vi tänker. Time To Think ger dig tio förhålllningssätt som förbättrar tänkandet. Två av dem är:

  • Lyssna med hela din uppmärksamhet
  • Avbryt inte

Mer information om vad som skapar en Tänkande Miljö hittar du här.

Modern hjärnforskning stöder Nancy Klines observationer. David Rocks bok Hjärnan på jobbet sammanfattar hjärnforskningens slutsatser. Utdrag ur hans bok  visar hur hjärnforskning stöder Tänkande miljö.

Testa dina möten - så här gör du

Ladda först ner formuläret:

Skriv sedan ut det och sätt dig några minuter och fundera igenom ert företags Mötesresultat. Gradera dina svar från 1-6 och summera. Om du har genomgående höga poäng vill vi gratulera!  

 

Har du lägre poäng kan en del förklaringar finnas på frågeformulärets sida 2: Variabler som kan påverka mötesresultat.

 

Om du vill höja poängen på variablerna ovan är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller för att prova Time To Think under ett möte.

Tänkvärt

Kvalitén i allting vi gör beror på hur bra vi tänker innan vi handlar.

 

Den faktor som har störst inverkan på hur väl vi tänker är hur vi behandlas av andra medan vi tänker.

 

I en tänkande miljö tänker vi så bra att vi får tid över.

 

Låt dig inte luras av enkelheten i denna process.

Den kan frigöra kraften i hela din organisation.      


Läs mer