Myers Briggs - MBTI

Vad är du för en typ?

Med hjälp av MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) kan du kartlägga delar av din personlighet. Människan är ju en mycket komplex varelse, och man kan inte kartlägga hela individen med ett instrument, men man kan få en del av svaren.

 

Instrumentet bygger på psykiatrikern CG Jungs personlighetsteorier och som sedan utvecklats i USA av Katherine Briggs och Isabel Briggs, mor och dotter.

MBTI används över stora delar av världen och lär vara det mest använda instrumentet för att skatta personligheter.

Formuläret som används vilar på gedigen teoretisk grund och begreppens giltighet har bekräftats genom olika forskningsinsatser.

 

Instrumentet inventerar olikheter.

 

Det första motsatsparet handlar om vart du naturligt riktar din uppmärksamhet för att få energi: Extravert – introvert, utåt eller inåt.

 

Det andra motsatsparet handlar om vilken typ av fakta som känns mest naturlig att uppmärksamma: Sinnesförnimmelse – intuition; konkreta fakta eller övergripande idéer.

 

Det tredje motsatsparet handlar om på vilka grunder du bedömer fakta; Tanke – känsla; logisk, objektiv analys eller logisk subjektiv analys.

 

Det fjärde motsatsparet handlar om, hur du förhåller dig till omvärlden: Bedömning – varseblivning; beslutsam, strukturerad eller öppen, spontan.

 

Kombinationen av de fyra delarna skapar 16 kombinationer av ”typer”.

Det här är inte ”sanningen” eftersom människor är oerhört komplexa, men det kan ge svar på ovan angivna olikheter. 

 

ALLA egenskaper behövs och MBTI kan hjälpa till att tydliggöra varandras bidrag.

Du kan ha nytta av MBTI vad gäller: Personlig utveckling, konflikthantering, stress, kommunikation, lärstilar, olika gåvor och behov, ett flexibelt ledarskap, att tillvarata olikheter och förstå att alla behövs.

 

Klarhet Ledarskap kan hjälpa dig att inventera vilka ”typer” som finns i gruppen - och hur gruppen på bästa sätt nyttjar allas bidrag.

 

Tidsåtgång för minsta insats 3 – 5 timmar.