Referenser från några av våra kunder

"Jag har arbetat med My och Klarhet Ledarskap under olika perioder sedan mer än 10 år. Mys arbete bygger på insikten om att varje organisation och varje ledare är unik. Hon sätter sig in i situationen  i organisationen och bidrar utan att ta över till att skapa klarhet och medvetenhet om läget samtidigt som hon stimulerar grupper att själv hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Organisations-, grupp- och ledarskapsutveckling borde vara helt naturligt i varje organisation och My har bidragit till detta i de organisationer där jag varit chef och ledare."

 

Mikael Sjöberg, Generaldirektör för Arbetsmiljöverket

"Efter mer än femton års kontakter med Nils och My får jag fortfarande ut nya insikter och hjälp att hantera frågor på ett konstruktivt sätt. Klarhet Ledarskap har hjälpt oss med ledarutveckling och lagutveckling och varje gång har resultatet blivit bra och de organisationer jag har lett har blivit mer effektiva. Jag har under åren också haft stor nytta av personlig coachning och chefsutveckling i nätverk. De värderingar som jag uppfattar ligger under deras arbete är humanism och eget ansvar. "

 

Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta Sjukhus

"My tar ner komplexa delar till enkla begripliga råd som passar individens personlighet utefter organisationens behov. Analyserna baseras på bra intervjuer och resulterar i konkreta, enkla lösningar. "

Stefan Gustafsson, Crisis Control AB. 

"Klarhet Ledarskap har varit starkt bidragande till verksamhetens största 

konkurrensfördel och framgångsfaktor - vårt erkänt motiverande, inspirerande och individanpassade ledarskap. Klubbens samarbete med Klarhet Ledarskap är på så sätt det hemliga vapen som på kort tid har gjort oss högpresterande och internationellt framgångsrika.

För mig som individ har Klarhet Ledarskaps stora kunskapsbank inte bara gett helt nya insikter och verktyg inom kommunikation och coaching. Klarhet Ledarskaps förmåga att hela tiden snabbt sätta sig in i mina problem har även bidragit till att jag kan motivera mina lag till den ultimata ansträngningen och att jag kan använda potentiellt farliga tidpunkter i lagutvecklingen som hävstänger till bättre prestation. "


Katarina Eriksson, huvudtränare/sportchef Twisters Cheer Elite