Hur mår din grupp?

Hur gick det?

 

Svarar du JA på alla frågorna vill vi gratulera. Vad är det som gör att det fungerar så bra?

 

Svarar du NEJ på några frågor kan det bero på att gruppen behöver utvecklas, t.ex. genom att det finns roller eller mål att tydliggöra, spelregler eller relationer att klara ut, eller behov av att öka tryggheten och därmed förmågan att hantera svåra frågor. 

 

Läs mer.

Ta gärna några minuter och fundera igenom frågorna till vänster.