Boken Medarbetare eller motarbetare

MÅNGA SVENSKA ARBETSPLATSER präglas i dag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat.

 

Ett fenomen som drabbar såväl medarbetare som chefer och ibland hela organisationer. Alldeles för mycket tid, kraft och energi läggs på att klaga över brister och fel, istället för att försöka komma till rätta med problemen.

 

Denna bok är den första som på allvar tar itu med detta fenomen.

 

Levande exempel gör det lätt att känna igen sig och de tips och råd som ges i boken bygger på författarnas mångåriga erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar vid olika typer av arbetsplatser.

 

Det är en lärorik bok för dig som har upplevt missnöjesklimat på nära håll, men det är också en inspirerande bok för dig som vill förhindra att missnöje någonsin uppstår. 

 

Boken är skriven av My Schüldt och Ylva och Lennart Lindén och kostar 249:- plus frakt om du beställer nedan.

  

Se gärna Nyhetsmorgon i TV4 den 24 augusti 2011 då boken diskuteras.

 

Beställ boken nu

Fyll i formulären nedan och klicka på Beställ så sänder vi dig boken/böckerna.

Du kan också beställa boken direkt från förlaget Komlitt.

Klicka på bilden för att se omslaget i större format.

"I denna välskrivna bok ... finns fyra väl valda och ingående fallbeskrivningar av olika arbetsplatser med missnöjesklimat. Författarna beskriver omständigheter och händelseförlopp, samt berättar om hur konsulter arbetat med med arbetsplatserna. Många olika förklaringsansatser och åtgärdsstrategier för både förebyggande och hantering behandlas. Boken fyller på ett bra sätt en lucka i den svenska litteraturen. Bra att sätta i händerna på bekymrade chefer också."

Thomas Jordan