Interplace - Belbin

Interplace - Belbin Team Skills

Interplace - Belbin Team Skills hjälper grupper att förstå, acceptera och dra nytta av olikheter. Man kan arbeta med det under som en kick-off eller kort aktivitet för en arbetsgrupp, under ca en halv dag eller som en del i en längre lagutveckling.

 

Interplace bygger på Meredith Belbins mångåriga forskning om framgångsrika team. En kartläggning av en grupp tydliggör om gruppen är ensidigt eller allsidigt sammansatt, vilket gör det möjligt för gruppen att medvetet dra nytta av styrkorna och hitta sätt att hantera de svaga sidorna.

 

Insikter om olika individers styrkor kan hjälpa grupper att sätta samman mindre team. Ofta dras vi till dem som är mest lika oss, men de effektivaste kombinationerna är de som kompletterar oss. Interplace ger underlag för klokare och medvetna beslut om sammansättning av team.

 

Individer kan med hjälp av Interplace bättre förstå var de passar, vad de ska tänka på i relation till andra och hur de kan behöva komplettera sig med de egenskaper som är mindre framträdande.

 

Tidsåtgång för minsta insats 3 – 5 timmar.

”Nobody’s perfect,
but a team can be.”

Meredith Belbin