Katja Fagerström - Time to Think Facilitator

 

Katja Fagerström är Time to Think Facilitator.

"Jag hänförs av att Time to Think går att använda i så många olika sammanhang. Jag har med fantastiska resultat använt det i syfte att bygga team, göra möten bättre och mer effektiva, lösa konflikter och för att fördjupa mina privata relationer. Detta både inom idrottsrörelsen, i mitt arbete som processutvecklare inom HR och i min egen familj. 

Mina styrkor ligger i att jag är lugn, inkännande och med nyfikenhet och lätthet bygger förtroendefulla relationer."

Kontakt
katja.fagerstrom@gmail.com
073-650 99 42