Gunilla Strömberg Pettersson - Coach i en Tänkande Miljö


Gunilla Strömberg Pettersson är utbildad coach i Time to Think.
Gunilla är civilekonom och naturvetare, har arbetat med verksamhetsutveckling och hållbarhetsfrågor i logistikbranschen och är sedan år 2007 administrativ chef på konferens- och spahotellet Skepparholmen Nacka, ett omväxlande arbete hon stormtrivs med. Efter examen i Time to Think har Gunilla fortsatt sin strävan att bli en tänkande miljö för sig själv och sin omgivning.
””Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.” Så lyder en inledande strof i en dikt av Tomas Tranströmer. Dikten beskriver en vandrare som tränger igenom en tät skog med taggiga snår och som belöning oväntat når fram till en öppen glänta med gräs som är ”grönt och levande”. Vandraren får i gläntan uppleva något som lyfter tankar från det omedvetna och öppnar ett ökat medvetande. Så upplever jag en tänkarstund. Nedan mina lärdomar så här långt.
·       Tiden finns för att inte allt ska hända på en gång. Carpe diem. Låt inte planering stå i vägen för här och nu. Ha tillit till din hjärnas förmåga att ta itu med livet när det händer.
·       Tystnaden är avgörande. Hjärnan jobbar bättre ifall den slipper höra allt pladder.
·       Sluta tänka ”utanför boxen”. Låt inte boxen komma in i din hjärna.
·       Att tänka ensam går bra men att någon lyssnar aktivt går mycket bättre.
·       Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet. Men vad tjänar yttrandefriheten till om vi inte har självständigt tänkande.
·       En tänkarstund är som att placera sig på ett berg med utsikt, överblick, lugn och lägesenergi.
·       Genom att tänka tillsammans så börjar man tycka mer om varandra, det är liksom oundvikligt.  
Inriktning
Jag kommer att fortsätta tillvarata alla möjligheter till tänkarstunder i mitt arbete, i familjen och med vänner. Men för att utveckla min förmåga i Time to Think och sprida metoden My lärt mig vill jag också möta och tänka med människor jag inte känner sen förut. Time to Think har omprogrammerat min hjärna. Vad det resulterar i får framtiden utvisa. Så ta gärna kontakt så ser vi vad det leder till.

Kontakt
gunilla.stromberg-pettersson@skepparholmen.se
mobil: 070 410 85 66
www.skepparholmen.se