Time To Think® för organisation

Workshop/föreläsning om Tänkande miljö

Föreläsningen ger en första inblick i vad man kan göra i vardagen eller på konferensen för att förbättra kvalitén i beslut och öka engagemang och motivation.

I föreläsningen ingår praktiska arbetsuppgifter i högkvalitativt tänkande för individer och grupper.

Kontakta oss för mer information och anpassning till era förutsättningar.

 

 

"Alla fann något att ta fasta på både på det personliga planet och hur man för ut Att vara en tänkande miljö till sina medarbetare ute i verksamheterna."

- Academedia Eductus

Utveckling för ledningsgrupper och arbetsgrupper

Medan ni arbetar med de frågor gruppen ändå skall lösa ger vi er insikter och verktyg så att ni får högre beslutskvalité och större sannolikhet att besluten genomförs. Samtidigt ökar deltagarnas engagemang och motivation och gruppen tar sig snabbare till en öppenhet, där all kraft kan riktas mot att lösa uppgiften. Verktygen i Time To Think är lika det vi vanligtvis gör, men de små skillnaderna gör otroligt stor skillnad!

Ett svenskt företag fick reda på att intäkterna skulle minska med 60%, vilket hotade företagets överlevnad.
På drygt 30 minuter var ledningsgruppen överens om de åtgärder som räddade företaget.
De använde verktygen i Time To Think.

Verktygen fungerar lika bra för utveckling som för kris.

"Det händer något i rummet när alla får komma till tals och att man vet att när det blir min tur då kommer jag att få prata klart - utan att bli avbruten. De mest fantastiska tankar, idéer och lösningar kommer fram. Vi har dessutom kommit varandra närmare."

Eva Strömfelt, Verksamhetsutvecklare, Folksam

Kontakta oss för mer information och anpassning till era förutsättningar.

Utveckling för ledare, medarbetare och privatpersoner

Coaching grundad i en Tänkande Miljö ger dig tillfälle att ostört få tillgång till din fulla kapacitet och därmed lösa frågor som kan ha tagit din energi under kortare eller längre tid. Det börjar alltid med att du tänker utan att jag på något sätt styr dina tankar. Vetskapen om att du kan tänka utan att bli avbruten ökar dramatiskt möjligheterna att du:

1. hittar en lösning som

2. passar dig och som

3. du faktiskt kommer att genomföra.

Om du sedan vill fråga mig om något har du självklart tillgång till allt jag kan bidra med.

Kontakta oss för mer information och anpassning till era förutsättningar.

Testa dina möten - så här gör du

Ladda först ner formuläret:

Skriv sedan ut det och sätt dig några minuter och fundera igenom ert företags Mötesresultat. Gradera dina svar från 1-6 och summera. Om du har genomgående höga poäng vill vi gratulera!  

 

Har du lägre poäng kan en del förklaringar finnas på frågeformulärets sida 2: Variabler som kan påverka mötesresultat.

 

Om du vill höja poängen på variablerna ovan är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller för att prova Time To Think under ett möte.

Tänkvärt

"Det gav mig verkligen mycket:
att tänka själv i vardagen så att jag hela tiden håller den inre kompassen."

Årets Offentliga Chef, Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård.

Läs mer