Elisabeth Ahremark - FacilitatorMötet mellan människor är en av de största drivkrafterna till varför jag arbetar som ledarskapskonsult. I kombination med att lyckas nå resultat på en ny nivå. Två viktiga dimensioner i vår alltmer komplexa och snabbrörliga värld.

Med en Tänkande miljö har jag hittat sätt att stanna upp, skapa lugn och utrymme för genuint självständigt tänkande. I mitt arbete med exempelvis ledningsgrupper, workshops och grupphandledning känns skillnaden mycket påtagligt. Deltagarna tänker ytterligare en nivå, skuttar på varandras tankar och är i sina färskaste, självständiga tankar. Och det i sin tur skapar helt andra resultat, utan att du förlorar någon som helst tid (snarare tvärtom). Människor blir positivt överraskade av sin egen kapacitet och får energi av att lyckas. Dessutom är detta en kraftfull metod i arbetet med att skapa psykologisk trygghet.
Sedan 20 år arbetar jag som ledarskaps- och organisationskonsult och coach i samtliga sektorer. Min bakgrund innan dess är som chef och projektledare inom kommunikation. Kommunikationen fortsätter att vara central, det är trots allt människans och ledarens viktigaste verktyg för att påverka och nå framgång, på det sätt som var och en definierar.
 
I en komplex och snabbrörlig värld är vår tillgång till den kollektiva intelligensen mer avgörande än någonsin, dagens frågor kräver vårt yttersta. I detta har en Tänkande miljö något mycket viktigt att bidra med. Det främjar samarbete snarare än konkurrens, mer medkänsla snarare än distans, mer nytänkande snarare än gamla hjulspår och mer tillit snarare än misstänksamhet. Jag hjälper gärna till!

Kontakt
elisabeth.ahremark@gaialeadership.com
070-468 03 83
www.gaialeadership.se