Alf Hellström - Facilitator

 
 
 
Som facilitator är mitt uppdrag att skapa en tänkande miljö med hjälp av alla komponenter som gör det möjligt för deltagaren att tänka fritt och omfamna alla tankar i rummet. Att i en tänkande miljö arbeta med individer, team och hela organisationer är ett sätt att bygga en plattform för en tänkande kultur där människor och företag växer och innovationer skapas.

Som organisationskonsult där jag arbetar med dimensionerna struktur och kultur hjälper och stärker den tankemiljön processen som blir mycket effektivare och de inblandade mer engagerade för att nå ett gemensamt resultat.

En hållbar företagskultur är, utifrån min erfarenhet och kunskap, grunden för att orka möta utmaningar och förmågan att förändra och anpassa sig till den befintliga miljön. Detta möjliggörs när man skapar en tänkande miljö.
 

Kontakt:
alf.hellstrom@key.se
+46 70 555 83 42
www.key.se