Publicerat om Tänkande miljö

Nancy Klines böcker

Tre engagerande och kritikerrosade böcker av Nancy Kline beskriver hur man skapar förutsättningar för det bästa tänkande.

Böckerna finns än så länge på engelska.

Mer information och beställning här

Forskningsrapporter och fallstudier

Under senare år har forskningsrapporter och fallstudier bekräftat Nancy Klines erfarenheter om de omfattande positiva resultaten av att skapa förutsättningar för självständigt tänkande. Förutom hög kvalité i beslut ökar engagemang, motivation, kreativitet och arbetsglädje.
En lista på publicerade studier finns här:

Publicerade referenser

Ett gediget antal böcker refererar nu till erfarenheter av Tänkande Miljöer. Listan blir ständigt längre. Du hittar dem här: