Chefslinjen 08-10 88 88

Kvalificerad, konfidentiell rådgivning per telefon.

 

Som chef är man ofta ensam med svåra frågor. Ibland behöver man nya infallsvinklar, ibland vill man helt enkelt vilja stämma av att man tänkt rätt. Behöver du någon att bolla med?

 

På Chefslinjen, telefon 08-108888, kan du prata med någon som har minst 20 års erfarenhet av de frågor chefer möter. Du betalar antingen en fast taxa per tidsenhet eller det du tycker samtalet var värt.

Vi som svarar på Chefslinjen är:

My Schüldt

My Schüldt har arbetat med ledarskap, ledningsgrupps- och organisationsutveckling sedan 1988, särskilt inom den högre statsförvaltningen. Hon är erfaren handledare och coach till chefer, diplomerad coach Time To Think® och diplomerad organisationskonsult. Läs mer

Nils Schüldt

Nils Schüldt har varit chef för Försvarets Centrum för Ledarskap och har gedigen erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför försvarsmakten. Han har under ett tiotal år samordnat försvarets ledarskapsutbildning och varit ansvarig för UGL-konceptet. Han har lång egen erfarenhet som chef på alla nivåer, bl.a. som chef vid P 5 i Boden. Läs mer

Monica Westberg

Monica Westberg har mångårig erfarenhet som coach och handledare av teamutveckling och organisationsutveckling. Hon är diplomerad organisationskonsult, har en Masterexamen från Springfield College, USA, inom ledarskap och organisation och en fil. kand. i beteendevetenskap. Hon har erfarenhet som chef, utbildare och lärare inom högskolan. Läs mer

Nils B. Ericsson

Nils B. Ericsson har mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer och är diplomerad från försvarets utbildning i organisationsutveckling och förändringsledarskap. Han har varit lärare i ledarskap i försvarsmakten, ansvarig för chefsutvecklingen i Skatteverket och har lång erfarenhet som konsult.

Organisationer kan teckna avtal till fast pris att samtliga eller vissa chefer har rätt att använda tjänsten under ett år eller annan överenskommen period. Kontakta oss för offert.